Kjour - klientjournal > Kjour grundmodul > Workflow automatik
 
 

Workflow automatik

I Kjour er der en række muligheder for at automatisere sagsbehandlingen. Vi har kaldt det "Handlinger" og de automatiske handlinger kan udføres ved åbning af en sag, ved lukning af en sag, ved tilmelding til et tilbud og ved oprettelse af en ydelse.
De automatiske handlinger kan være
  • Oprettelse af et spørgeskema
  • Oprettelse af en sagserindring
  • Oprettelse af et standardbrev
  • Udsendelse af en mail til klienten
  • Registrering af svar på et bestemt spørgsmål i et bestemt spørgeskema
For hver enkelt handling bestemmer man selvfølgelig selv i opsætningen hvilket brev, hvilken standard-mail tekst, hvilken erindringstype o.s.v. og handlingen kan udføres uden at brugeren bliver spurgt eller efter at brugeren har accepteret handlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjour.dk