Kjour - klientjournal > Kjour grundmodul > Varianter
 
 

Varianter

Kjour kan helt uden programmering tilpasses til netop din sagsbehandlingstype. Den overordnede tilpasning har vi kaldt "varianter":

Der er varianter, der retter sig mod administration af stofmisbrugere og alkoholikere, mod ydelser af typen kurser (ludomaner), mod omfattende gruppeorganisaeret behandling (unge i sorg) og I kan også få jeres egen variant, hvis der ikke er en af de eksisterende, der kan tilpasses tilstrækkeligt. varianterne adskiller sig fra hinanden i form af ekstra skærmbilleder eller alternativt layout af visse billeder samt særlig funktionalitet, der kun vises i bestemte varianter.

Indenfor de enkelte varianter kan man tilpasse forskellige betegnelser på skærmbillederne og hvilke faner, der er aktive med videre ved blot at ændre teksterne i systemets opsætning.

Og som prikken over i'et: Alle varianter arbejder sammen, så brugere af een variant (altså skærmbilleder, der ser ud på een måde) kan dele alle oplysninger med brugere af en anden variant, så de samme klienter kan præsenteres som det passer ind i den konkrete sagsbehandling.

Eksemplificering af forskelle (men slet ikke en udtømmende beskrivelse):

UOGS: Kun i denne variant kan du med ganske få klik reservere tider til en gruppe af klienter langt ud i fremtiden og samtidig sørge for at de får automatisk besked fx dagen før.

LUDO: kun i denne variant kan du præsentere svar (score) fra et spørgeskema på klientens forside, dato for dato, så du kan følge udviklingen.

RN: Kun i denne variant kan du umiddelbart se hvornår data for den enkelte klient er afleveret til Ankestyrelsen, Statens Seruminstitut eller Socialstyrelsen.

Billedet nedenfor viser fx hvilke dele af stam-skærmbilledet, der er specielle i UOGS versionen:

1: I denne version kan klienter knyttes sammen i familier

2: Særlige sager kan markeres

3: Specielle data kun i denne version

4: Denne version har kun en "oprettet" dato - andre ha både en "oprettet" og "indskrevet" dato.

5: Stam billedet indeholder information om de tilbud klienten er tilmeldt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjour.dk