Kjour - klientjournal > Kjour grundmodul > Scoreberegning
 
 

Scoreberegning

I den psyko-sociale, terapeutiske verden benytter man sig meget af spørgeskemaer. Det kan enten være fordi, der skal indsamles oplysninger til en central myndighed, fordi man selv har brug for oplysninger i sit kliniske arbejde eller fordi man bruger spørgeskemabesvarelsen som en del af selve behandlingen.
I Kjour kan du frit selv definere dine spørgsmål og svarmuligheder på lige så mange skemaer som du har behov for (hvis du rammer den nuværende grænse på 999 skemaer, så udvider vi den).
Og du kan arbejde med skemaerne internt i Kjour eller udgive dem på papir (se KjOMR) eller på web.
Nogle spørgeskemaer er konstrueret til scoreberegning, så man lettere kan få et overblik over en klients aktuelle situation og udvikling. Formlerne for scoreberegning kan du også selv registrere i Kjour - eller du kan få infoShare til at gøre det, hvis du foretrækker det.
Den seneste udvidelse af denne del af Kjour er muligheden for også at registrere normværdier for sammenligning af klienternes besvarelser. Og som næsten alt andet i Kjour: Du registrerer selv hvilke værdier, der skal bruges.
Der er en kort beskrivelse her.
Disse testdata viser de danske normtal (med rødt) ,normtal+standardafvigelse (med blåt) , resultatet af klientens besvarelse af spørgeskemaet ved indskrivning (med grønt) og resultatet af et besvaret spørgeskema et stykke tid inde i behandlingen (med gult). Så det går den rigtige vej!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjour.dk