Kjour - klientjournal > Kjour grundmodul > Gruppevis behandling
 
 

Gruppevis behandling

Kjour indeholder to modeller for gruppevis behandling af klienter. Den mest omfattende (vist nedenfor) lægger op til, at man stort set altid arbejder med sine klienter i grupper.

Brugeren ser umiddelbart kun grupper, der tilhører sin egen afdeling (1), men kan vælge at se grupper fra alle afdelinger (2). De viste gruppemedlemmer er de klienter, der p.t. er indmeldt i gruppen, men man kan vælge at få vist alle (altså også tidligere og kommende) medlemmer af gruppen (3).
Sagsinformationerne giver adgang til individuelle oplysninger for det enkelte gruppemedlem (4) og til fælles oplysninger for hele gruppen (5). Hvis Journalen er for omfattende til at man kan få et hurtigt overblik, kan man bede om kun at få vist journalnotater af en bestemt type (6).
Det viste journalnotat (7) er tydeligvis en standardtekst, som har benyttet nogle af de mange muligheder for med et enkelt klik at oprette et notat, der indeholder udvalgte tekster fra klientregisteret. Hvert notat kan tilknyttes et dokument (8) af en hvilken som helst type, som brugerens PC kan håndtere. Det vil typisk være et tekstbehandlingsdokument, men fx også indscannede pdf dokumenter, regneark m.v.
Med mødeindkaldelsesknappen (9) kan man hurtigt planlægge et antal møder for alle medlemmer af denne gruppe:
Alt dette er en del af Kjour grundmodulet, dog kræver afsendelse af email og SMS at man har modulet KjBesked samt enten sin egen SMS gateway eller et abonnement på SMS afsendelse hos fx InfoShare.

Den alternative gruppefunktion indeholder knap så megen automatik og information, men den væsentligste forskel er nok alligevel, at dette er en måde at inddele klienter i grupper. hver klient kan kun være medlem af een gruppe, mens den udvidede gruppefunktion giver mulighed for at hver klient kan være med i mange grupper - det være sig aktive grupper, ventelister eller lignende.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjour.dk